top of page

 

Advent 
   
   4de zondag

advent-4 rood.jpg
25/FEB

Debate: God in the Modern World

Wednesday, February 25 at 15:00

29/FEB

Easter Prayers

Sunday, February 29 at 19:00

"So do not fear, for I am with you; do not be dismayed, for I am your God. I will strengthen you and help you; I will uphold you with my righteous right hand."

Isaiah 41:10

AN INCLUSIVE COMMUNITY FOR ALL WHO

Advent is de Heer een thuis geven,
een plaats bereiden waar Hij mag wonen.
God zoekt bij mensen onderdak.
Hij bouwt ons een woning.
Hij wil in levende mensen wonen.

Maken wij, als Maria, ruimte voor God in ons hart,
voor Gods toekomst in ons leven?

In het kader van Welzijnszorg maken we ook ruimte voor mensen
die geen betaalbare woning vinden.
Onze solidariteit met hen is een teken van hoop voor hen.

afbeelding 1ste zondag advent 08.png

We ontsteken de vierde kaars

 

In de advent zien we uit naar Jezus,
het licht in ons leven,
het licht voor de wereld.
Vier weken lang zien we uit
naar zijn warm licht
voor de meest kwetsbaren en armen in onze samenleving.

Met het aansteken van de kaarsen op onze adventskrans
drukken we ons verlangen uit
dat het solidaire licht van Welzijnszorg mag groeien
opdat ieder mens kan thuiskomen
in een goede en veilige woning.
 
Dat ook ons ja-woord, gericht tot God,
zichtbaar mag worden
in het werk van onze handen,
in de woorden die wij spreken
en zo de vlam van de hoop brandend houdt
in het hart van ieder van ons,
daartoe steken wij de vierde kaars aan.

Vier weken wachten we.
Vier weken die we advent noemen.

Vier weken waarin we leven
van twijfel naar zekerheid,
van hulpeloosheid naar hoop,
van weemoed naar blijdschap,
van duisternis naar licht.

Advent is leven in de schemer
en de koesterende warmte van de verwachting.

Advent is leven naar het licht,
naar de blijdschap, naar de vervulling,
naar de zekerheid van een grote vreugde.

Advent is geloven in de belofte,
in het nieuw, in de schoonheid,
in de liefde die alles overstijgt.

Advent is groeien naar het geloof
in de nieuwe mens die ons de hand reikt
en op weg helpt naar de liefde die ons verwarmt en verblijdt.

Advent is geloven in de boodschap van het goede.
Weten dat het kan: geluk, vrede, vreugde,
voor die van goede wil zijn.

afbeelding 4de zondag advent 01.jpg

Woorden van te leven

 

In het evangelie horen we
de aankondiging van de geboorte van Jezus aan Maria.
 
In de eerste lezing is de profeet Natan
een verre voorloper van de engel Gabriël:
hij spreekt over de zoon van David
en over het koningschap, dat altijd stand zal houden.
 
De tweede lezing is de lofprijzing,
waarmee Paulus zijn brief aan de Romeinen
afsluit en samenvat.

De lezingen vind je hier.

Zwanger zijn betekent vreugde,
maar ook ongemak,
en vooral bereidheid
om je eigen doen en laten af te stemmen
op het leven dat komt.

Gelovigen
moeten voortdurend zwanger zijn
van het Leven dat ze in zich dragen.

En het leven dat ze dragen
moet leven zijn
van de Geest van ” Ik zal er zijn voor u”.
In elke activiteit en elke inzet,
in elk moment van vieren samenzijn,
moet dat te zien en te voelen zijn.

Een gelovigen
moeten leven in zich dragen,
leven dat een mens omvormt
tot iemand die God zichtbaar maakt.

Dat leven geboren laten worden,
het menselijke gestalte geven,
is onze bijdrage aan deze wereld.

Maria was ons hierin het voorbeeld.

Verbonden met elkaar bidden we

Vernieuw in ons
uw hartstocht voor gerechtigheid.
Doe ons beseffen
het grondeloos onrecht van armoede en uitsluiting.
Laten wij bidden…

Vernieuw in ons
de kracht om wegen te zoeken
om de aarde en elkaar te dienen.
Doe ons groeien in solidariteit
voor wie geen toekomst heeft om van te dromen.
Laten wij bidden…

Vernieuw in ons
het begaan zijn met kwetsbare mensen zonder huis en thuis,
vluchtelingen en ontheemden.
Doe ons groeien in zorg
voor geborgenheid en veiligheid,
voor een dak boven hun hoofd.
Laten wij bidden…

 

afbeelding 4de zondag advent 02.jpg

Gij, God,
die ons verwachten kent
en ons zegent met liefde,
die in ons vertrouwen en hoop wekt,
geef ons een open oog,
een helder zicht ook in de nacht,
op Wie het licht van de wereld is.
Woon onder ons
in wie Hij is,
in wat Hij zegt,
in wat Hij met ons doet.
Vandaag en alle dagen die komen.
Amen.

bottom of page