top of page
doop 01.jpg

EFFETA-PAROCHIE

ons team

25/FEB

Debate: God in the Modern World

Wednesday, February 25 at 15:00

29/FEB

Easter Prayers

Sunday, February 29 at 19:00

De bisschop vertrouwt de verantwoordelijkheid voor een pastorale eenheid toe aan een team. Dit team (pastoor, parochieassistente en vrijwilligers) is de beleidsgroep: het team neemt de beleidsopties, bepaalt prioriteiten en vertaalt ze in concrete acties.

De pastoor, parochieassistente en drievrijwilligers vormen samen ons Effeta-team:
 

Het team ziet er binnen een pastorale eenheid op toe dat de verbondenheid tussen de gelovigen sterker wordt. Ook waakt ze over de verbondenheid van de pastorale eenheid met het decanaat, het bisdom en de universele Kerk.
 

Het beleidsteam houdt in de pastorale eenheid de aandacht wakker voor de brede samenleving met haar vragen en uitdagingen.
 

drie kerken 01.jpg

Het team ziet er binnen een pastorale eenheid op toe dat de verbondenheid tussen de gelovigen sterker wordt. Ook waakt ze over de verbondenheid van de pastorale eenheid met het decanaat, het bisdom en de universele Kerk.
 

Het beleidsteam houdt in de pastorale eenheid de aandacht wakker voor de brede samenleving met haar vragen en uitdagingen.
 

Het team draagt zorg voor vijf belangrijke aspecten van onze Effeta-parochie : verkondiging en catechese, liturgie en gebed, zorg voor mensen en solidariteit, beheer van de materiële en financiële middelen, communicatie. Deze aspecten worden behartigd door verschillende werkgroepen. Deze werkgroepen hebben elk hun eigen opdracht:
 

  • de groep "zorg voor mensen" en de groep "solidariteit" geven aanzetten in onze dienstbaarheid.
  • de groep "liturgie" en de groep "gezinsvriendelijke vieringen" inspireren om samen op een zinvolle en levensnabije manier ons geloof te vieren en biddend samen te zijn.

  • de groep "verkondiging en catechese" zoekt creatieve wegen om als christen meer en meer "leerling van Jezus" te worden.

  • de groep "communcatie" maakt via "Kerk&leven", Facebook en deze website het reilen en zeilen binnen onze gemeenschap kenbaar.
     

Alle werkgroepen hebben enthousiaste vrijwilligers en één of enkele mensen uit het team om werk te maken van deze prioriteiten.
 

Naast deze "grote" werkgroepen zijn ook kleinere, soms plaatselijk gebonden werkgroepen: onze vormselwerking en onze plaatselijke ploegen. Ook hier kunnen we rekenen op heel wat gedreven vrijwilligers.

bottom of page