top of page
doop 01.jpg

BELIEVE IN THE LOVE AND SPIRIT OF THE CHURCH

EFFETA-PAROCHIE

onze parochie

NEXT EVENTS
25/FEB

Debate: God in the Modern World

Wednesday, February 25 at 15:00

29/FEB

Easter Prayers

Sunday, February 29 at 19:00

De huidige parochies kunnen vandaag niet meer alles alleen waar maken. Daarom vormen parochies samen een pastorale eenheid, zeg maar een nieuwe parochie.
 

Sinds 23 september 2018 vormen de parochies Sint-Jozef (Brugge), Sint-Niklaas (Koolkerke) en Sint-Pieter in de banden (Dudzele) een nieuwe parochie: de pastorale eenheid Effeta oftewel de Effeta-parochie.

Vanaf 1 oktober 2023 maken ook de parochies Sint-Donaas (Zeebrugge), Onze-Lieve-Vrouw Bezoeking (Lissewege) en Sint-Leo de Grote (Zwankendamme) deel uit van de pastorale eenheid Effeta

 

Een nieuwe structuur

Deze nieuwe structuur heeft o.a. als bedoeling om het groeiend tekort aan priesters, voorgangers en medewerkers op te vangen. Onze huidige parochies kunnen vandaag niet meer alles alleen waar maken. Samen kunnen we dat wel, en we kunnen daarbij ook nog betere kwaliteit leveren.

Juridisch blijven onze huidige parochies bestaan en blijft aan elk kerkgebouw een kerkfabriek verbonden die instaat voor het onderhoud. Op pastoraal vlak spreken we echter niet meer van zes parochies (OLV Bezoekingparochie, Sint-Doaasparochie, Sint-Jozefsparochie, Sint-Leo de GroteparochieSint-Niklaasparochie en Sint-Pieter in de bandenparochie), maar van één parochie: onze Effeta- parochie.

We behoren nu tot een parochie die groter is, zevenkerken heeft en waar op pastoraal vlak al het nodige aangeboden wordt qua liturgie, solidariteit, zorg en verkondiging. Kortom: de Effeta-parochie met haar zeven kerken (Onze-Lieve-Vrouw Bezoekingkerk, Sint-Donaaskerk, Sint-Jozefkerk, Sint-Leo de Grotekerk, Sint-Niklaaskerk, Sint-Pieter in de bandenkerk en Stella Mariskerk ).

Wanneer wij dus het hebben over een parochiale werking of een parochiale viering, is die bedoeld voor onze hele Effeta-parochie.
 

Een team staat in voor het beleid van onze parochie

Pastorale eenheid.png
35 - effeta 04.jpg

Meer dan een structuur

Onze nieuwe parochie is ook meer dan een structuur: we willen kerk zijn in onze huidige samenleving, met openheid voor wat er leeft. We willen samen een warme en open gemeenschap vormen en meebouwen aan een beter samenleven.

 

We willen hiervoor kracht halen vanuit ons geloof. We willen openstaan voor Jezus' hoopvolle en bevrijdende boodschap. Samen willen we dit geloof beleven, vieren en doorgeven. In al wat we doen en zijn, willen we openstaan voor de eigenheid van iedereen.

Een nieuwe naam: ‘Effeta’

Onze nieuwe naam lees je in een verhaal uit het Marcusevangelie : de genezing van een doofstomme (Mc 7, 31-37). Centraal in dit verhaal klinkt Jezus’ woord: ‘Effeta: ga open’. In dit verhaal zien we een dubbele beweging: Jezus laat zich raken door het leven van de doofstomme man én de man laat zich raken door het leven van Jezus.
 

Jezus laat zich raken door de doofstomme. Het is meer dan een gevoel van meeleven. Hij raakt hem letterlijk aan. In dit gebaar ervaart de doofstomme hoe Jezus naar hem omziet, hem de moeite waard vindt. Meer nog: Jezus geeft hem opnieuw leven! Hij haalt hem uit zijn isolement. Waar dit gebeurt, wordt Gods droom – Gods Rijk - werkelijkheid.

Eenmaal genezen, kan de man Jezus horen. Hij wordt geraakt door Zijn woord van liefde en leven. Hij staat open voor Jezus, hij heeft voor Hem oor. Meer nog: hij kan niet anders dan dit woord rondvertellen.

35 - effeta 02.jpg
Open je hart.png
bottom of page