top of page
doop 01.jpg

BELIEVE IN THE LOVE AND SPIRIT OF THE CHURCH

EFFETA-PAROCHIE

ons logo

NEXT EVENTS
25/FEB

Debate: God in the Modern World

Wednesday, February 25 at 15:00

29/FEB

Easter Prayers

Sunday, February 29 at 19:00

Effeta
 

In het logo valt het woord ‘Effeta’ onmiddellijk op. ‘Effeta’ lezen we in een verhaal uit het Marcusevangelie : de genezing van een doofstomme (Mc 7, 31-37). Het betekent ‘ga open’. In dit verhaal zien we een dubbele beweging: Jezus laat zich raken door het leven van de doofstomme man én de man laat zich raken door het leven van Jezus. De man en Jezus sluiten zich niet af voor elkaar, ze staan voor elkaar open.
 

Jezus laat zich raken door de doofstomme. Het is meer dan een gevoel van meeleven. Hij raakt hem letterlijk aan. In dit gebaar ervaart de doofstomme hoe Jezus naar hem omziet, hem de moeite waard vindt. Meer nog: Jezus geeft hem opnieuw leven! Hij haalt hem uit zijn isolement. Waar dit gebeurt, wordt Gods droom – Gods Rijk - werkelijkheid.
 

Eenmaal genezen, kan de man Jezus horen. Hij wordt geraakt door Zijn woord van liefde en leven. Hij staat open voor Jezus, hij heeft voor Hem oor. Meer nog: hij kan niet anders dan dit woord rondvertellen.

effeTa_.png
T.png

EffeTa
 

De ‘t’ in het woord ‘Effeta’ is niet zomaar een ‘t’. Je ziet er twee lijnen in die elkaar kruisen: een kruispunt. Net als in het verhaal van Marcus de wegen van de doofstomme man en van Jezus elkaar kruisen, kruisen de wegen van mensen elkaar. Mensen ontmoeten elkaar, mensen staan open voor elkaar. In onze parochie ontmoeten mensen elkaar: in onze vieringen, in onze zorg voor elkaar, in onze verbondenheid met mensen in nood dichtbij en veraf. We maken tijd voor elkaar, hebben aandacht voor iedereen, in het bijzonder zieken, eenzamen, mensen met pijn en verdriet. We zijn elkaar ook nabij op de kruispunten van het leven: nieuw leven, het engagement tussen twee mensen, ziek zijn en afscheid nemen van een dierbare.
 

In de ‘t’ zie je ook een plus-teken. In onze parochie telt iedereen mee. Een plusteken verwijst ook naar positief. We zien in elk mens heel wat mogelijkheden We willen bovenal het goede in elkaar zien. Samen zijn we krachtiger dan alleen.
 

Elkaar ontmoeten, in elk mens het goede zien, iedereen laten meetellen… we lezen dit ook in het evangelie. Jezus ontmoet mensen, laat hen ervaren dat ze de moeite waard zijn en daagt uit om er te zijn voor elkaar. Hij schrijft nooit iemand af en herleidt nooit iemand tot zijn beperktheden en fouten. Onze parochie laat zich door zijn voorbeeld inspireren. De ‘t’ verwijst dan ook naar het symbool van christenen: het kruisteken.
 

De rode kleur
 

De rode kleur is opvallend aanwezig in het logo. Rood is een hele sterke kleur en drukt heel wat uit. Zo is rood de kleur van bloed. Bloed wordt verbonden met leven. Onze parochie wil ook mensen leven geven. Zo hebben we een speciale aandacht voor mensen die het minder hebben, mensen die leven met verdriet en pijn, mensen die geen uitweg meer zien. Net als Jezus het ons voordeed.
 

Verkeerslichten, verkeersborden en remlichten bevatten rood. Rood wijst op gevaar of vraagt je om even te stoppen. Ook wij houden als gelovigen af en toe halt om tijd te maken voor God en voor elkaar. We durven ook halt roepen tegen al wat mensonwaardig is. Net als Jezus het ons voordeed.
 

Rood is tevens een warme kleur. Het is trouwens de kleur van de liefde en hartstocht. Een hartje wordt doorgaans in het rood gekleurd. We willen een warme parochie zijn waar we een hart hebben voor elkaar, meer nog, voor iedereen.
 

Ook in bepaalde vieringen draagt de priester rode gewaden: op Palmzondag, Goede Vrijdag, Pinksteren en op feesten van de apostelen, evangelisten en martelaren. Rood verwijst zowel naar lijden (Goede Vrijdag, martelaren) als naar Heilige Geest (Pinksteren als het feest van de Heilige Geest én apostelen en evangelisten die gedreven door de geest getuigen van hun geloof). Ook wij voelen ons verbonden met mensen die lijden. We leven met hen mee. Ook wij willen getuigen van ons geloof, niet alleen in wat we zeggen, maar ook in wat we doen.

Pastorale eenheid.png
Open je hart.png

Open je hart
 

Onderaan het logo lees je ‘open je hart’. Het is zowat de samenvatting van wat onze parochie probeert te zijn.
 

In onze parochie laten we ons raken door Gods woord. We hebben er oor naar, staan er voor open. Gods woord klinkt telkens als we samenkomen in verzorgde en inspirerende eucharistievieringen en bezinningsmomenten. Dit woord klinkt op momenten die voor mensen belangrijk zijn zoals doopsel, huwelijk, maar ook op momenten die mensen tekenen zoals bij ziekte en afscheid nemen van een dierbare. We doen dit omdat we zelf ervaren hoe krachtig en inspirerend Gods woord is in ons leven.

Dit woord van hoop en leven maken we tastbaar in onze verbondenheid en solidariteit. We willen meebouwen aan een warm gemeenschapsleven door mensen te verbinden over groepen en leeftijden heen. We willen een open gemeenschap zijn waar iedereen welkom is, waar we voor elkaar willen zorgen. We willen aandacht hebben voor iedereen, muren tussen en om mensen heen openbreken en openstaan voor het verhaal van mensen.
 

Op dit alles hebben we niet het monopolie. Mensen vanuit een andere geloofsovertuiging en levensbeschouwing doen dit ook. We staan niet tegenover hen. Integendeel we willen samen met hen meewerken aan een menswaardige wereld die begint waar we leven, hier en nu. We zijn ook niet beter. Hooguit zijn we anders: ons engagement groeit vanuit ons geloof.
 

Zo in het leven staan kan je pas als je hart hebt voor een ander en je hart voor de Ander opent. ‘Open je hart’ is zowel een uitnodiging als een uitdaging. Het logo nodigt je uit om je hart te openen en stelt je de vraag: heb ik een hart voor mensen en sta ik open voor God?

 

bottom of page