top of page
doop 01.jpg

BELIEVE IN THE LOVE AND SPIRIT OF THE CHURCH

INFO

uitvaart

uitvaart 01.jpg
NEXT EVENTS
25/FEB

Debate: God in the Modern World

Wednesday, February 25 at 15:00

29/FEB

Easter Prayers

Sunday, February 29 at 19:00

Wat doen bij een overlijden?
 

Een uitvaart wordt geregeld via de begrafenisondernemer. Deze contacteert het secretariaat van onze parochie. Voor een uitvaart neemt u dus best contact op met de ondernemer van uw keuze. Die regelt dan alle verdere afspraken.
 

Onze pastoor zal dan contact opnemen met de familie voor verdere afspraken in verband met de uitvaartplechtigheid: keuze van teksten, keuze van muziek, volgorde van de dienst, de keuze voor een eucharistie of gebedsdienst,…

Ook na de uitvaart
 

Onze parochie wil de naastbestaanden van overledenen bijstaan bij de voorbereiding van de uitvaartviering en in de mate van het mogelijke ook daarna. De periode tussen overlijden en begrafenis zijn drukke dagen. Je moet van alles regelen. Er komen heel wat mensen over de vloer,…De échte leegte voel je vaak pas nà de begrafenis. Dan valt alles stil. Het bezoek vermindert…En na enkele maanden gebeurt het nog zelden dat iemand je vraagt hoe het gaat met je rouw-proces, of je het allemaal verwerkt krijgt … Net alsof het verlies na enkele maanden al helemaal zou zijn verteerd. Rouwen vraagt tijd. Mensen bijstaan in dat verwerkingsproces is niet eenvoudig. Toch willen we je als parochie een hand reiken en – ook in deze levensweg – een eind met je mee gelovig op weg gaan … Neem gerust contact op met ons secretariaat.

uitvaart 02.jpg
uitvaart 05.jpg

uitvaart 03.jpg

Laatste wilsbeschikking
 

Wilt u er zeker van zijn dat u na uw dood een kerkelijke uitvaart zal krijgen, dan kunt u dit melden bij het gemeentebestuur. Zo’n mededeling van uw laatste wilsbeschikking is gratis.
 

Doorgaans zorgen de kinderen of de naaste familieleden samen met de begrafenisondernemer en de voorganger voor de regeling van de uitvaart. Soms weten zij uit eerdere gesprekken met de overledene welk soort uitvaart deze wenste. Maar dat is niet altijd het geval. Om te vermijden dat op dat moment een verkeerde keuze gemaakt wordt, kan al wie minstens zestien jaar is laten registreren welk soort begrafenis hij of zij wil.
 

Voor deze aangifte van uw laatste wilsbeschikking moet u bij de dienst Burgerlijke Stand of op de gemeenteafdeling zijn. U kunt het zelfs online aanvragen via de website van de stad Brugge. U kan deze aangifte te allen tijde nog intrekken of aanpassen.
 

Wanneer de begrafenisondernemer aangifte doet van het overlijden, zal hij op de hoogte gesteld worden van uw wensen. Ook al hebben sommige nabestaanden misschien een andere voorkeur, toch zijn zij verplicht om uw laatste wilsbeschikking uit te voeren.
 

Het is ook mogelijk om in een testament uitdrukkelijke wensen over uw uitvaart op te nemen. Meer info hierover vindt u hier. Maar de regelingen voor een uitvaart gebeuren heel snel na het overlijden, op een moment dat de inhoud van het testament nog niet gekend is. Daarom kan het toch zinvol zijn om een laatste wilsbeschikking neer te leggen bij het gemeentebestuur.

bottom of page