top of page
doop 01.jpg

BELIEVE IN THE LOVE AND SPIRIT OF THE CHURCH

INFO

doopsel

doop 02.jpg
NEXT EVENTS
25/FEB

Debate: God in the Modern World

Wednesday, February 25 at 15:00

29/FEB

Easter Prayers

Sunday, February 29 at 19:00

doop 01.jpg
Doop

 

De doop is meer dan het vieren van de geboorte. De doop neemt het kindje op in de kring van christenen, van mensen die hun leven willen inspireren op dat van Jezus.
 

In onze Effeta-parochie zijn er afspraken gemaakt rond de voorbereiding en viering van dit feestelijk gebeuren.

Doop aanvragen 

Je hoeft niet overhaast te werk te gaan. Neem best drie maanden vooraf contact op met onze pastoor (0468/ 14 20 37) . Dopen kan in elk van onze drie kerken op zaterdag en zondag op de middag of in de namiddag. Onze pastoor zal dan met jou contact opnemen om de datum vast te leggen.
 

Het is belangrijk dat er voldoende tijd is tussen de doopaanvraag en de doop, zodat je voorafgaand een ontmoetingsavond mee kan maken van ouders die hun kind laten dopen.

doop 02.jpg
41 - doopavond 02.jpg

Ontmoetingsavond

In voorbereiding op de doop van je kindje word je uitgenodigd om één avond mee te maken. Het biedt je de kans om kennis te maken met de andere ouders en ervaringen uit te wisselen. Er wordt op een boeiende manier informatie gegeven over de betekenis van de doop.

Je kan er ook afspraken maken met onze pastoor voor verdere regelingen of ondersteuning. Je hoeft dus niet te wachten tot na de geboorte om zo’n ontmoetingsmoment mee te maken. Het kan ook al tijdens de zwangerschap.

De volgende ontmoetingsavond is op woensdag 20 maart 2024.

 

Verdere data:  17 april, 22 mei en 19 juni 2024.

Klik hier voor de uitnodiging

Doopsel voor +6-jarigen
 

Meer en meer komt het voor dat ouders van kinderen op schoolleeftijd hun kind willen laten dopen. Deze vraag is vaak nauw verbonden met de wens om hun kind te laten deelnemen aan de eerste communie.
 

De voorbereiding op de eerste communie gebeurt via de school. Voor de kinderen die nog niet gedoopt zijn, bieden we een doopvoorbereiding aan.
 

De doopvoorbereiding bestaat uit twee gezinsvriendelijke vieringen en twee beurten waarin zowel met de kinderen als met de ouders op weg gegaan wordt. Ook de peter en de meter zijn van harte welkom. Zo'n doopsel op schoolleeftijd biedt veel kansen want de kinderen zijn veelal zeer ontvankelijk voor Bijbelse verhalen en catechetische spelvormen. Het feit dat ouders en kinderen verschillende beurten samen op weg gaan, laat ook ruimte om 'opdrachtjes' mee te geven naar huis. We werken rond de thema's 'namen en handen', 'licht' en 'water'.

 

De 1ste beurt is op zondag 21 januari en de 2de beurt is op zondag 18 februari,

telkens om 10 uur in de Sint-Jozefkerk.

De 2 gezinsvriendelijke vieringen zijn:

- kerstviering: 24 december om 17.30 u. in de Sint-Jozefkerk of 25 december om 9.30 u. in de Sint-Donaaskerk of om 11.00 u. in de Sint-Pieter in de bandenkerk.

- zondag 4 februari om 11.00 u. in de Sint-Pieter in de bandenkerk (Lichtmisviering)
 

De gemeenschappelijke doopviering is op zondag 17 maart 2024 om 14.00 u..
 

Is uw kind nog niet gedoopt en wenst het de eerste communie te ontvangen? Neem dan contact met Leen.
 

IMG_4011.JPG
IMG_3464.JPG
bottom of page