top of page

IN DE KIJKER
 

  vacature 

  parochie-assistent(e)

Effeta_v3_3 (1).png
NEXT EVENTS
25/FEB
29/FEB

Easter Prayers

Sunday, February 29 at 19:00

"So do not fear, for I am with you; do not be dismayed, for I am your God. I will strengthen you and help you; I will uphold you with my righteous right hand."

Isaiah 41:10

AN INCLUSIVE COMMUNITY FOR ALL WHO

Vacature voor een voltijdse parochie-assistent(e)

in de Pastorale eenheid Effeta Brugge


 

De Pastorale Eenheid Effeta Brugge is op zoek naar een parochieassistent(e) om, in nauwe samenwerking met de pastoor en het team de pastorale werking te ondersteunen en verder uit te bouwen.

 
Taak

- Actieve deelname aan het team van de pastorale eenheid

- Gedeelde verantwoordelijkheid in de zorg voor de pastorale eenheid en verbindingsfiguur naar de lokale gemeenschappen
 
Meewerken in de werkgroep liturgie

Meewerken aan en/of coördineren van de werkgroep vormsel, doopsel, en eerste communie

Meewerken aan of coördineren van de werkgroep zorg :

- rouwbezoek

- ziekenbezoek

- uitreiken van de communie

- Meewerken in de werkgroep communicatie

  • meewerken aan de redactie van Kerk en Leven (af en toe een bijdragen schrijven, foto’s maken , eindredactie…)

  • helpen bij het beheer van de website

  • helpen bij het beheer van de nieuwsbrief

 
De taakomschrijving wordt verder aangevuld of bijgestuurd, afhankelijk van de interesses en talenten van de kandidaat.
Een voltijdse taak als parochieassistente omvat 38 uur per week.
 

Profiel

- Katholiek en Kerk betrokken zijn
- Minimum 5 jaar werkervaring
- Bij voorkeur een diploma hoger onderwijs
- Basisvaardigheden op vlak van informatica – ontwerpen van drukwerk
- Communicatief vaardig zijn
- In staat zijn groepen en taken te coördineren
- Kennis hebben van sociale media
- Onverenigbaar met een politiek of syndicaal mandaat
- Teamgericht en zelfstandig kunnen werken
- Flexibel, bereid tot avond- en weekendwerk
- Beschikt over rijbewijs B en eigen wagen
- Bij voorkeur ter plaatse wonend
- Bereid tot het volgen van de voorziene vorming
- Bereid om bij aanwerving een gesprek te voeren met een psycholoog


Modaliteiten

- Indiensttreding: 1 februari 2020
- Verloning als bedienaar van de eredienst
- Een basisopleiding wordt door het bisdom Brugge ingericht


Informatie

- jobinhoud: bij priester Carmino Bohez - 0468 14 20 37
- statuut, wedde en basisopleiding: Trees Lavens – 050 33 59 05 - trees.lavens@bisdombrugge.be 


Sollicitatie

Stuur vóór 30 november 2019 uw schriftelijke sollicitatie met bijhorende CV
naar bisschoppelijk gedelegeerd Marc Steen, Heilige Geeststraat 4, 8000 Brugge of marc.steen@bisdombrugge.be

bottom of page