top of page

BELIEVE IN THE LOVE AND SPIRIT OF THE CHURCH


STELLA-MARISKAPEL 
  decreet van de bisschop

LOGO versie 2023_edited_edited.jpg
NEXT EVENTS

Debate: God in the Modern World

Wednesday, February 25 at 15:00

29/FEB

AN INCLUSIVE COMMUNITY FOR ALL WHO

Aan de parochianen van de parochie Sint-Donatianus te Zeebrugge (Brugge)

 

 

 

Broeders en zusters,

 

Het parochielandschap is vandaag in volle beweging. Binnen ons bisdom zijn we volop bezig met het uitwerken van de Pastorale Eenheden. Ook de burgerlijke overheid vraagt ons om over de toekomst na te denken.

Onze kerkelijke structuren dienen aan deze evoluties aangepast te worden.

 

In overleg met de pastoraal verantwoordelijken heb ik de mogelijkheid onderzocht om het kerkgebouw O.L.Vrouw Ster der Zee te Zeebrugge niet meer te gebruiken voor de eredienst en de annexe O.L.Vrouw Ster der Zee te Zeebrugge op te heffen.

 

In een decreet van 22 januari 2024 heb ik beslist

 

de annexe op te heffen en het kerkgebouw O.L.Vrouw Ster der Zee te Zeebrugge (Brugge) te onttrekken aan de eredienst en terug te brengen tot een profaan en niet onwaardig gebruik zodat de eigenaar, de stad Brugge, het gebouw kan verkopen aan de Roemeense Orthodoxe Parochie Sfintii Apostoli – Heilige Apostelen van Zeebrugge die het vervolgens gaat gebruiken voor Roemeens Orthodoxe erediensten.

 

Binnen de 10 nuttige dagen na deze betekening kan de herroeping van het decreet aan mij gevraagd worden overeenkomstig canon 1734.

 

Ik hoop dat deze beslissingen bijdragen tot steeds verder groeiende samenwerking binnen de Pastorale Eenheid Effeta Brugge.

 

Dankbaar voor uw gelovige inzet, groet ik u van harte,

 

 

Brugge, 22 januari 2024,

 

 

+ Lode AERTS,

Bisschop van Brugge

bottom of page