top of page

BELIEVE IN THE LOVE AND SPIRIT OF THE CHURCH

SOLIDARITEIT
Perucomité

Perucomité Zeebrugge logo.jpg
25/FEB

Debate: God in the Modern World

Wednesday, February 25 at 15:00

29/FEB

Easter Prayers

Sunday, February 29 at 19:00

"So do not fear, for I am with you; do not be dismayed, for I am your God. I will strengthen you and help you; I will uphold you with my righteous right hand."

Isaiah 41:10

AN INCLUSIVE COMMUNITY FOR ALL WHO

Het Perucomité is ongeveer 50 jaar actief in Zeebrugge.  Een stuurgroep van een twaalftal personen is de schakel tussen de Zeebrugse bevolking en de projecten die ondersteund worden.  Het comité steunt de derde en de vierde wereld en geeft hierover informatie aan de plaatselijke bevolking.

Jaarlijks is er de ‘kaas- en wijnavond’ met het lottospel. Dit jaar is de avond gepland op 21 oktober in de zaal ‘Albatros’ (Ploegstraat 28 – 8380 Zeebrugge) . Je bent er vanaf 18u van harte welkom. Alle info lees je hier.

Bij gelegenheid wordt een informatieavond, een concert of een theatervoorstelling georganiseerd. Dit gebeurt dikwijls in samenwerking met andere Zeebrugse verenigingen. Zo ben je alvast welkom op het 'As we walk - samen onderweg' op zondag 8 oktober om 16u in onze Sint-Donaaskerk (Zeebrugge). Toegang tot dit live jazzconcert is gratis. Meer info lees je hier.

Zoals de naam laat vermoeden steunde het Perucomité aanvankelijk projecten in Lampa en Sicuani, beiden in Peru, waar de zusters van de H. Kindsheid van Ardooie zich ingezet hebben in het onderwijs, in vrouwenorganisaties, bij de opleiding van catechisten, het oprichten van een naaiatelier enz. Deze zustercongregatie was door haar aanwezigheid in Zeebrugge, met haar klooster en scholen sterk verweven met het plaatselijk leven. De zusters die in Peru werkzaam waren zijn ondertussen overleden of door hun hoge leeftijd teruggekeerd naar ons land. De zusters in Zeebrugge verlieten, na een verblijf van 99 jaar, hun vertrouwde klooster. De voorbije jaren werden ook projecten in andere landen gesteund zoals de Filipijnen, Congo, Rwanda, Kenia, Ghana, Vietnam en Gambia.  

Perucomité Zeebrugge 01 kaas en wijn.jpg

In 2014 besloot het Perucomité niet alleen de derde wereld te helpen maar ook aandacht te schenken aan de armoedebestrijding in onze onmiddellijke omgeving. Het is een strijd voor een menswaardig leven en een samenleving die niemand achterlaat. In ons rijke westen is deze vorm van armoede vaak onzichtbaar aanwezig wat deels komt omdat betrokken personen door schaamte bevangen zijn en door stress het vertrouwen in een toekomst missen. Hulpbehoeftige en hulpverlener vinden elkaar niet gemakkelijk en waar het wel lukt is discretie het ordewoord.

Zo steunt het comité projecten als ‘Dringende hulp aan personen in nood’ en  het dagcentrum De Kajuit (VZW Beschut Wonen Oostkust : dagcentrum De Kajuit. Maar hoofdzakelijk wordt materiële steun verleend; meestal voedsel en kleding maar zelfs met fietsen konden we mensen helpen.

 

Onderlinge contacten tussen meerdere actiegroepen met dezelfde doelstellingen leiden tot samenwerking. We steunen en worden ondersteund door: Poverello, Sociale Kruidenier De Kaba; Huis van Vrede, Sint-Andries  en Noodfonds Assebroek.

Het Perucomité biedt reeds dan 20 jaar de leerlingen van het 6de en 5de leerjaar van de Roezemoesschool in Zeebrugge een inleefdag aan. Ze leren er omgaan met interculturele situaties en dilemma’s. Thema’s als diversiteit, stereotypen en vooroordelen, cultuur en globalisering komen er aan bod. Zo kunnen kinderen zich zelfverzekerd voelen in een internationale, interculturele context. Zo voelen ze aan niet te moeten schrikken van mensen die anders denken.

 

Wanneer de mogelijkheden het toelaten, financiert het comite voor de overige klassen andere activiteiten in het kader van “Kleur Bekennen”. Zo kunnen deze kinderen aanvoelen wat het betekent om in het Zuiden geboren te zijn.

Perucomité Zeebrugge 01 2 inleefdag.jpg
bottom of page