top of page

BELIEVE IN THE LOVE AND SPIRIT OF THE CHURCH

IN DE KIJKER
 
  Goede Vrijdag 15 april
  kruiswegmeditatie

09 - kruisweg 01.jpg
25/FEB

Debate: God in the Modern World

Wednesday, February 25 at 15:00

29/FEB

Easter Prayers

Sunday, February 29 at 19:00

"So do not fear, for I am with you; do not be dismayed, for I am your God. I will strengthen you and help you; I will uphold you with my righteous right hand."

Isaiah 41:10

AN INCLUSIVE COMMUNITY FOR ALL WHO

Het is een oude traditie dat men op Goede Vrijdag, maar ook op andere momenten tijdens de Vasten, de kruisweg wandelt. De tocht die Jezus maakte van het paleis van Pilatus – waar hij veroordeeld werd - naar de heuvel Golgotha – waar hij terechtgesteld werd -, staat bekend als de kruisweg. Tijdens de kruisweg gaan gelovigen biddend en herdenkend langs taferelen die elk een moment uit de tocht tonen; de zogenaamde kruiswegstaties. Het woord statie komt van het Latijnse woord statio, “ik sta”, en duidt op een plek waar stil wordt gestaan. Een kruiswegstatie is een schilderij of reliëf dat een scène uit de lijdensweg van Jezus en zijn stervensproces uitbeeldt. In onze drie parochiekerken hangen de verschillende beelden van Jezus’ kruisweg aan de zijmuren van de kerk.

Wanneer we vandaag stil staan bij de verschillende momenten van Jezus’ lijdensweg, staan we ook stil bij het lijden van de wereld vandaag. We nemen in ons gebed alle verdriet en alle rouw op van onze wereld vandaag. We denken heel speciaal aan het verdriet van al wie een geliefde naaste hebben verloren.

 

Op Goede Vrijdag 15 april om 15u kan je deelnemen aan de kruisweg in onze Sint-Jozefkerk en Sint-Pieter in de bandenkerk. Aan de hand van een PowerPointpresentatie bezinnen we bij de veertien staties van de kruisweg.

09 - kruisweg .jpg

bottom of page