top of page

 

Kerstmis
   
   

F1132k51.JPG
25/FEB

Debate: God in the Modern World

Wednesday, February 25 at 15:00

29/FEB

Easter Prayers

Sunday, February 29 at 19:00

"So do not fear, for I am with you; do not be dismayed, for I am your God. I will strengthen you and help you; I will uphold you with my righteous right hand."

Isaiah 41:10

AN INCLUSIVE COMMUNITY FOR ALL WHO

We ontsteken vier kaarsen

 

We verlangen er naar
om licht te hebben in ons leven,
licht dat klaarte geeft,
maar ook licht dat warmte geeft.

Dat Licht komt in de wereld met Kerstmis.
Om ons daarnaar de weg te wijzen
doen we nu de kaarsen branden van de adventskrans,
die vandaag de kerstkrans wordt.

We ontsteken de eerste kaars
om onze wanhoop te verdrijven,
als teken dat we durven geloven
dat de duisternis niet zal overheersen
maar dat er licht zal zijn voor iedereen.

We ontsteken de tweede kaars
om onze twijfel te verdrijven,
als teken dat we durven geloven
dat er een wereld zal komen
met toekomst voor iedereen.

We ontsteken de derde kaars
om onze angst te verdrijven,
als teken dat we durven geloven
dat de dromen van de profeten
werkelijkheid zullen worden in onze dagen.

We ontsteken de vierde kaars
om onze moedeloosheid te verdrijven,
als teken dat we durven geloven
dat wij nieuwe mensen zullen zijn
die metterdaad werken aan Gods droom.

Het is Kerstmis
telkens als we een traan wegnemen bij verdriet,
als we vrede sluiten en haat vergeten.

Het is Kerstmis
telkens als we lijden helpen verlichten,
als wij een woord van liefde spreken.
 
Het is Kerstmis
telkens als we nieuwe hoop geven,
als we iets goeds zeggen van een ander.
 
Het is Kerstmis
telkens als we een glimlach doen geboren worden,
als we ons leven kunnen aanvaarden, en ook pijn.

Het is Kerstmis
telkens als we van het beste dat we hebben
meedelen en kunnen geven aan een mens in nood.

Het is Kerstmis voor ons
telkens als God de kans krijgt
om in ons leven een teder mens te zijn.

IMG_6403.JPG

Kerstmis vieren
is meer dan anders,
licht en vrede brengen:
nabije mensen wat gelukkiger maken,
elke dag opnieuw.

Kerstmis vieren
is meer dan anders,
licht en vrede brengen:
hart hebben voor wie zich
verlaten voelt..

Kerstmis vieren
is meer dan anders,
licht en vrede brengen:
het verdriet verzachten.

Kerstmis vieren
is meer dan anders,
licht en vrede brengen.
Door onze trouw aan elkaar
laten wij blijken
dat God ons niet verlaat.

Verbonden met elkaar bidden we

Als er ooit een nacht/dag is
waarin mensen een lied willen zingen,
een lied van vrede voor iedereen,
dan is het déze nacht/dag.
Wij bidden U, God,
dat dit lied van vrede van mond tot mond mag gaan,
heel de wereld door.
Laten wij bidden…

Als er ooit een nacht/dag is
waarin mensen pijnlijk erkennen
dat er voor zo velen
nog steeds geen plaats is in onze herberg…
dan is het déze nacht/dag.
Wij bidden U, God,
dat eindelijk ons hart gaat spreken
en onze deuren opengaan.
Laten wij bidden…

Als ooit in een nacht/dag
onweerlegbaar
aan het licht is gekomen
dat er hoop is voor kleine mensen,
dat God een toekomst heeft voor al wat kwetsbaar is…
dan is het in déze nacht/dag.
Wij bidden U, God,
maak ons klein en kwetsbaar genoeg
om uw woord te horen,
uw licht te ontvangen.
Laten wij bidden…

Als ooit een God mensen nabij is geweest
en hun heeft laten weten: ‘Ik sta aan jullie kant.’,
dan zijt Gij het, God,
in deze Kerstnacht/ op deze Kerstdag.
Wij bidden U:
laat U ervaren zoals Gij zijt,
een God-met-ons.
Laten wij bidden...

Laat ons geloven dat in Bethlehem
de wieg staat van een nieuwe wereld, God,
waarin uw droom zichtbaar wordt
en waarin voor elke mens
evenveel plaats is.
Geef ons de durf
te leven en te delen met anderen.
En laat ons af en toe
ook opkijken naar Maria
en in ons hart
de overtuiging koesteren
dat Gij oneindig veel om ons geeft.
Amen.

IMG_6484.JPG

Met Kerstmis
gaat het niet zomaar om een kind,
maar om de werkelijkheid
die in dat Kind verscholen zit:
dat onze God te zien is,
dat Hij te horen en te voelen,
te ervaren is
in mensen
die Hem in hun leven laten gebeuren.


Om leven van de Verrezene gaat het,
nieuw en ander leven,
dat in de praktijk van mensen,
in de schoot van een gemeenschap
opnieuw geboren,
zichtbaar wordt.

Nieuw leven, ander leven,
wereld omgekeerd,
tegengeschiedenis van God met mensen:
blinden zien,
vooral zij die verblind zijn
door hebben en houden;
doven horen,
krijgen oor voor wat anderen beroert
en voor het appèl
dat van medemensen uitgaat;
stommen spreken,
mondgesnoerden krijgen stem-recht.
Marginaal wordt centrum
en richtsnoer voor alle samenleven.


Mensen bloeien open
om er te zijn voor anderen.
Dat woord moet vlees worden
ook vandaag.

Er is nood aan Kerst-mensen,
meer dan aan kerst-wensen.

 

Carlos Desoete

kerstwens.jpg
bottom of page