top of page

EVEN STILVALLEN
 

  Goede Week
  Pasen

  

00 - Pasen 06.jpg
NEXT EVENTS
25/FEB
29/FEB

Easter Prayers

Sunday, February 29 at 19:00

"So do not fear, for I am with you; do not be dismayed, for I am your God. I will strengthen you and help you; I will uphold you with my righteous right hand."

Isaiah 41:10

PASEN

Pasen is ongetwijfeld het belangrijkste feest voor een christen. De opstanding of verrijzenis van Jezus is de immers basis van ons geloof. We hebben aan de ene kant weet van de heftige en schrijnende realiteit van de dood, aan de andere kant weet van de overwinning op de dood door de opstanding van Jezus. Pasen is het feest van toekomst, hoop en leven. We weten wel dat schrijnende pijn en heftig verdriet in dit leven een realiteit zijn, maar geloven dat ze nooit het laatste woord krijgen. Het is een ‘geloven’ want bewijzen kunnen we niet, enkel maar vertrouwen in God.

 

Pasen is een feest: we vieren de opstanding van Jezus uit de dood. We kunnen het dus eigenlijk niet helemaal  uitleggen. We kunnen wel met kleine stappen proberen voor elkaar elke vorm van pijn, geweld en verdriet te overwinnen in het dagelijks leven.

 

 

 

 

 

Om 11u kan je op Eén de Paasviering (in Eurovisie) volgen vanuit de studio van Le Jour du Seigneur in Parijs. Voorganger is Mgr. Eric de Moulins-Beaufort. Aansluitend is er om 12u de pauselijke zegen 'Urbi et Orbi'. Op NPO 2 (Nederland 2) om 11u is er een rechtstreekse uitzending van de Paasviering vanuit de Munsterkerk te Roermond, voorgegaan door Mgr. Harrie Smeets. Aansluitend is er om 12u de pauselijke zegen 'Urbi et Orbi' en om 12.25u spreekt Leo Fijen met Antoine Bodar over de verschrikkingen, de angsten en de zorgen ten tijde van het Coronavirus, maar ook over Christus die hoop geeft op licht en leven door alle dood heen.

Als de koude bestreden

de geslotenheid doorbroken
de dorheid gesnoeid
de troebele wateren gezuiverd zijn
dan is er ruimte

voor een andere horizon
dan is het tijd

voor iets nieuws

 

Licht en warmte
doen wonderen
ook bij een mens
als die zijn gezicht
maar draait naar de zon.

 

Pasen toont een nieuwe mens
die gelooft in gerechtigheid
en onthult een nieuwe wereld
die het laatste woord niet geeft
aan wat dodend is

 

De kracht van een mens
ligt in zijn gedreven wil
in zijn hoop en vertrouwen
dat leven steeds weer
uit de dood verrijst.

STILLE ZATERDAG

Stille Zaterdag was de dag nadat Jezus Christus ter dood gebracht werd aan een kruis en vreselijk aan Zijn einde kwam. Niet alleen Zijn vrienden, maar iedereen die op Golgotha getuige was geweest of ervan hoorde, werd daar stil van. Dit was toch de man die alleen maar het goede voor de mensen zocht? Vooral voor diegenen die niet voor zichzelf konden opkomen: de armen, de blinden, de melaatsen? Dit was toch degene die zei dat Hij de Redder van de wereld was en namens God sprak?

Stille Zaterdag is écht een dag om eens stil te staan bij wanhoop en onmacht, zeker dit jaar…

En nu is Hij dood. Waarom? Wat is er mis met deze wereld, dat het kwaad het steeds maar weer wint? Dat alle hoop op een betere wereld steeds de grond wordt ingeslagen? Stille Zaterdag is écht een dag om daar eens bij stil te staan. Bij wanhoop, bij verlies, bij dat wat je kwijtgeraakt bent. Maar ook bij de vraag: wat is werkelijk waardevol in mijn leven?

Net als de leerlingen van Jezus toen. Drie jaar hadden ze met Hem opgetrokken. Lief en leed gedeeld. Hoop op een betere wereld gekregen. Ze hadden een Vriend voor het leven. Waarom moest Hij hen dan verlaten? Juist hen?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maar dan klinkt een woord van hoop, leven en licht ‘ s avonds  tijdens de Paaswake.  Deze paaswake heeft een vierledige  structuur:
(1). De viering begint in het duister aan het  kerkportaal of achteraan in de kerk. Daar wordt eerst het vuur gewijd en vervolgens de paaskaars ontstoken.
(2) Daarna volgt de woorddienst met o.a. het scheppingsverhaal, het verhaal van de uittocht van het volk Israël uit Egypte en het evangelie  waar we horen dat vrouwen vaststellen dat de steen voor Jezus’ graf was weggerold.
(3) We spreken daarna ons geloof uit en hernieuwen de beloften die bij ons doopsel werden uitgesproken.
(4) Tenslotte vieren we eucharistie met brood en wijn.

 

Om 20u kan je de Paaswake meevieren vanuit Sint Sixtusabdij, Westvleteren via www.kerknet.be/livestream.

Op NPO 2 (Nederland 2) om 23.15u is er een rechtstreekse uitzending van de Paaswake vanuit de Munsterkerk te Roermond, voorgegaan door Mgr. Everard de Jong, hulpbisschop bisdom Roermond.

Er was dood,
toen mensen elkaar kwetsten
met woorden of met zwijgen,
maar er kwam nieuw leven,
toen de een de ander om vergeving vroeg,
toen de ander een nieuwe kans gunde...
 
Er was dood,
toen mensen elkaar uit het oog verloren,
en daardoor dachten
niks meer voor mekaar te betekenen,
maar er kwam nieuw leven,
toen de een de ander weer opzocht,
en de ander er volop voor openstond.
 
Er was dood,
toen mensen onrecht werd aangedaan
door wetten en structuren
als een doolhof,
die vraagt om het recht van de sterkste,
maar er kwam nieuw leven,
toen de een de ander vroeg
om groep te vormen
en samen verzet aan te tekenen
tegen onrecht.
 
Er was dood,
toen Jezus koos voor de liefde,
en tot het uiterste ging,
maar er kwam nieuw leven,
toen mensen begrepen
wat Jezus bedoelde
en de Geest kracht genoeg gaf
om overal nieuw leven te brengen.

 

stille zaterdag 01.jpg

AN INCLUSIVE COMMUNITY FOR ALL WHO

GOEDE VRIJDAG

Op Goede Vrijdag herdenken we  het lijden en de dood van Jezus. Jezus’ sterfdag wordt herdacht met een viering zonder volledige  eucharistie. We beluisteren het lijdensverhaal en brengen hulde aan het kruis. Hoewel het lijden en sterven van Jezus centraal staat, spreekt de Kerk toch van 'Goede' Vrijdag, om erop te wijzen dat Jezus zichzelf heeft weggecijferd en zijn leven heeft gegeven voor anderen.

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Om 15u zendt Focus-WTV de kruisweg uit vanuit de Sint-Gilliskerk in Brugge. De kruisweg wordt voorgegaan door bisschop Lode Aerts.


Op NPO 2 (Nederland 2) om 12.15u wordt de Mattheus-passie van Johann Sebastian Bach uitgezonden. Vanuit de prachtige Pieterskerk in Leiden wordt dit werk vertolkt door het Ars Musica koor en orkest onder leiding van Patrick van der Linden. De Mattheus-passie vertelt het lijdens- en stervensverhaal van Jezus volgens Matthëus.  Aansluitend om 15u volgt een moderne variant op de kruiswegmeditaties door schrijver en columnist Stephan Sanders. 

Testament van Jezus

 

Er is veel gebeurd

en dan komt het einde,

altijd onverwacht en te vroeg.

Ik heb gesproken en geleerd.

Ik heb naar U geluisterd

en U de weg gewezen.

Ik heb U genezen,

geholpen en liefgehad.

Kortom, ik was bij U.

 

Ik heb U verteld van mijn Vader,

van liefde en vergeving.

Ik heb U gezegd

geen kwaad met kwaad te vergelden,

maar oneindig vaak te vergeven.

Ik heb U verteld van de liefde

en ik heb ze U voorgeleefd.

Alles wat ik U heb gezegd

en wat ik heb gedaan

is nu Uw taak geworden.

 

Mijn werk moet verder gaan.

Mijn missie is niet af.

Het is nu aan U.

Dit is mijn boodschap

aan ieder die van goede wil is.

WITTE DONDERDAG

Op Witte Donderdag herdenken we het laatste avondmaal van Jezus en zijn

leerlingen. De benaming verwijst naar het  witte gewaad dat de priester draagt tijdens

de viering, een contrast met de andere dagen van de vasten, waarop de liturgische  kleur paars is. We herdenken  naast het laatste avondmaal  ook de voetwassing: Jezus wast de voeten van zijn leerlingen. Hiermee maakt Jezus duidelijk hoe je als christen leven moet: elkaar in liefde en waardering dienstbaar zijn.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Op Witte Donderdag is er jaarlijks 'The Passion' in Nederland. Dit jaar kan dit niet doorgaan, maar voor de jubileumeditie van 10 jaar werd toch een alternatief voorzien. Er komt live Passion-vertelling, die door iedereen gevolgd kan worden op NPO1 (Nederland 1) om 20.30u. Daarin krijg je de beste, mooiste en meest troostrijke scènes en liedjes van de afgelopen 9 jaar te zien.

 

Sinds enige jaren is er ook een Vlaamse editie. Vorig jaar ging deze door in Lier. Je kan hier kijken naar deze editie.

Verdeel het eten onder mekaar.

Niemand zal honger hebben
als we delen.

Verdeel het drinken onder mekaar.

Niemand zal dorst hebben
als we delen.

 

Als je mekaar 'smakelijk eten' wenst

zeg dit dan als een gebed.

 

'Smakelijk'
wil dan zeggen :

"Geniet van je eten,

ik ben blij
dat ik met jullie aan tafel zit,

ik dank het leven
dat wij niets tekort komen,

want ik besef
dat er ook mensen zijn op de wereld

die echt géén eten en drinken hebben,

met hen ben ik ook bereid
te delen op een andere manier."

 

Dit is mijn gebed
als ik 'smakelijk' zeg.

Op zo'n momenten vraagt Jezus
dat je aan Hem denkt.

Hij heeft méér dan gedeeld:
hij heeft alles weggeven.

Hij heeft zijn leven gegeven
voor dit ideaal:

een nieuwe aarde

waar alles liefde is,
geen oorlog,
geen honger,
geen dorst meer.

Hij nodigt ons uit
om met elkaar te delen.

Denk daaraan iedere keer
als je aan tafel gaat.

PALMZONDAG

Op vraag van de bisschoppen worden er dit jaar geen palmtakken gezegend noch verdeeld, alsook geen palmkaartjes, door het wegvallen van de palmzondagvieringen naar aanleiding van de corona-maatregelen. 

Wat moeten we nu zonder die frisgroene takjes, dat krachtige symbool van hoop achter de kruisbeelden in onze huizen? We kunnen het gezegende, maar verdorde takje van vorig jaar gewoon laten zitten. Dat is zeker een optie. Misschien is het wel een herinnering aan deze uitzonderlijke veertigdagentijd en aan de vele slachtoffers die rechtstreeks en onrechtstreeks door covid-19 gevallen zijn.

Je kan ook een digitaal palmkaartje. Je kan het kaartje hier downloaden en bij je kruisbeeld plaatsen
.

de goede week 02.jpg
bottom of page