BELIEVE IN THE LOVE AND SPIRIT OF THE CHURCH

INFO

eerste communie vormsel

NEXT EVENTS
25/FEB

Debate: God in the Modern World

Wednesday, February 25 at 15:00

29/FEB

Easter Prayers

Sunday, February 29 at 19:00

CORONAVIRUS

 

 

Het bisdom Brugge heeft - naar aanleiding van het coronavirus - voor de eerste communie en het vormsel de volgende maatregelen genomen:

-  Het
vormsel wordt uitgesteld en vindt plaats tussen half september en begin november 2020, op een door de parochies/pastorale eenheden zelf gekozen moment. De bisschop delegeert eenmalig het toedienen van het vormsel aan de pastoors.

Concreet betekent dit dat onze twee geplande vormselvieringen op zaterdag 30 mei en op zondag 31 mei niet plaatsvinden. We zullen zo vlug als mogelijk de nieuwe data (dus in de periode half september – begin november) bepalen en hier bekend maken. 

- De eerste communie wordt verschoven naar volgend schooljaar. Het geschikte moment wordt in de parochies in overleg met school zelf bepaald. De eerste communie kan het hele volgende schooljaar plaatsvinden (september 2020-mei 2021).

Concreet betekent dit dat onze drie geplande eerste communievieringen op zondag 17 mei (voor de kinderen van de Komme en van de Smalle) en op zondag 24 mei (voor de kinderen van de Lenaard) niet plaats vinden. In overleg met de scholen kijken we zo vlug als mogelijk voor nieuwe data. Zodra dit gebeurd is, zullen we de data doorgeven.

Hieronder kan je het schrijven van de bisschop lezen.We delen met hem dat we deze maatregelingen met spijt in het hart en met heel veel  begrip voor de ontgoocheling bij kinderen, hun ouders en hun familie, moeten meedelen. Ook wij hopen te mogen rekenen op hun begrip.


  

Beste kinderen,
ouders en grootouders,
peters en meters,
juffen en meesters,
teams en catechisten,

Met spijt in het hart, en heel veel begrip voor de ontgoocheling, deel ik mee dat de geplande eerste communie- en vormselviering dit schooljaar niet kan doorgaan.
De voorbije dagen is door velen hard gewerkt en overlegd om een goede oplossing te vinden. Verschillende scenario’s werden opgesteld en afgetoetst, bij medische experten, bij vertegenwoordigers van onderwijs en bij de dekens van ons bisdom. Op de eerste plaats hebben we gezocht naar een manier om de vieringen nog dit schooljaar te kunnen laten doorgaan, omdat dit de wens is van iedereen. Alleen laat de aard van de samenkomst dat niet toe: grote groepen binnen bijeen, verschillende generaties samen, mensen verzamelen van verschillende plaatsen zoals gezin, familie, school en parochie. Voor mij stond steeds de zorg voor de gezondheid van iedereen en de schoolloopbaan van de kinderen voorop.
Dit is het besluit dat ik, samen met de beleidsploeg, heb genomen (alles natuurlijk onder voorbehoud van nieuwe richtlijnen van de overheid).

 

Het vormsel
Het vormsel vindt plaats tussen half september en begin november 2020, op een door de parochies/pastorale eenheden zelf gekozen moment. Voor een keer zal de pastoor zelf het vormsel toedienen.
De parochies zullen zo snel als mogelijk, uiterlijk tegen 1 juni, de nieuwe datum communiceren. We vragen om, uiterlijk tegen 30 juni, aan de verantwoordelijke van de parochie te bevestigen of je het vormsel wil ontvangen. We hopen dat deze regeling iedereen voldoende tijd geeft om de viering en het feest opnieuw te plannen.
De parochies zullen ook informeren over de verdere voorbereiding, maar we houden die bewust erg bescheiden, want veel kinderen hebben al grote stappen gezet.
 

Eerste communie

De eerste communie wordt verschoven naar volgend schooljaar. Het geschikte moment wordt in de parochies in overleg met de school zelf bepaald. De parochies en de scholen zullen zo snel als mogelijk de nieuwe datum communiceren. De eerste communie kan gedurende heel het komende schooljaar (september 2020 - mei 2021) georganiseerd worden.

Ik wil jullie allemaal uitdrukkelijk danken voor jullie geduld en begrip en mijn gemeende waardering uitspreken voor de zorgzame en verantwoordelijke manier waarop jullie allemaal naar elkaar omzien.

Ik bid voor jullie en vraag Gods zegen over jullie allen.

 
+Lode Aerts
Bisschop van Brugge

PASTORALE EENHEID EFFETA
BRUGGE 

Ronsaardbekestraat 53
8000 Brugge

info@effeta.be

0468/14 20 37

INSCHRIJVEN VOOR ONZE NIEUWSBRIEF
  • Facebook Social Icon

De Pastorale Eenheid Effeta respecteert ten volle uw privacy.
Lees onze Privacyverklaring.

© 2020 VZW  Pastorale Eenheid Effeta Brugge

O.N.  0717-980-835