doop 01.jpg

BELIEVE IN THE LOVE AND SPIRIT OF THE CHURCH

INFO

eerste communie 2021 vormsel 2021

Effeta_v3_3 (1).png
NEXT EVENTS
25/FEB

Debate: God in the Modern World

Wednesday, February 25 at 15:00

29/FEB

Easter Prayers

Sunday, February 29 at 19:00

NIEUWE DATA


11 september om 14u in de Sint-Pieter in de bandenkerk : vormsel (groep 1)
12 september om 10u in de Sint-Jozefkerk:
vormsel groep 2

18 september om 10.30u in de Sint-Niklaaskerk:
eerste communie De Smalle


2 oktober om 11u in de Sint-Jozefkerk:
eerste communie GO! (De Pannebeke-De Springplank - De Stempel)


3 oktober om 10u in de Sint-Pieter in de bandenkerk:
eerste communie De Lenaard

9 oktober om 10.30u in de Sint-Jozefkerk:
eerste communie De Komme (groep 1)
9 oktober om 15.30u in de Sint-Jozefkerk:
eerste communieviering De Komme (groep 2)
 

 

Op maandag 8 februari hebben de Vlaamse bisschoppen beslist de viering van de vormsels uit te stellen naar september en oktober van 2021. Deze mededeling kan je hier lezen.

Ons bisdom Brugge liet ondertussen weten dat ook de vieringen van de eerste communie uitgesteld worden naar volgend schooljaar.

De verdaging van de vieringen is een moeilijke beslissing geweest, maar er is gekozen om nu al duidelijkheid te scheppen en te mikken op een periode waarvan we hopen dat er op het vlak van liturgie, groepsbijeenkomsten met verschillende generaties en vieren in familieverband veel meer mogelijk zal zijn. Toch beseffen we heel goed dat dit geen fijn nieuws is, zeker niet voor de kinderen en hun ouders die naar dat mooie moment uitkijken, maar ook niet voor jullie, priesters, diakens, catechisten, leerkrachten en teams die, in heel erg moeilijke omstandigheden, er al alles aan gedaan hebben om de kinderen nabij te zijn en, binnen de grenzen van het mogelijke, de voorbereiding op het ontvangen van de sacramenten op te starten. We zijn jullie enorm dankbaar voor die grote inspanningen. We hopen dat de beslissing over het uitstel duidelijkheid schept, en daarmee ook rust brengt om nu met meer tijd en minder druk de voorbereiding van de catechese en de vieringen te plannen.”, aldus het bisdomEERSTE COMMUNIE

De eerste communie wordt verschoven naar volgend schooljaar. Het geschikte moment wordt in de parochies in overleg met school zelf bepaald. De eerste communie kan het hele volgende schooljaar plaatsvinden (september 2021-mei 2022).

Concreet betekent dit dat onze drie geplande eerste communievieringen op zondag 8 mei (voor de kinderen van de Komme en van de Smalle) en op zondag 16 mei (voor de kinderen van de Lenaard) niet plaats vinden. Ook de eerste communieviering van GO! De Pannebeke - De Stempel  - De Springplank op  zaterdag 29 mei moet verschoven worden.

 

In overleg met de scholen hebben we de nieuwe data vastgelegd:
- zaterdagvoormiddag 18 september in onze Sint-Niklaaskerk voor de kinderen van De Smalle

- zaterdagvoormiddag 2 oktober in onze Sint-Jozefkerk voor de kinderen van het GO! De Pannebeke - De Stempel - De Springplank

- zondagvoormiddag 3 oktober in onze Sint-Pieter in de bandenkerk voor de kinderen van De Lenaard

- zaterdagvoormiddag en -namiddag 9 oktober in onze Sint-Jozefkerk voor de kinderen van De Komme

 

De voorbereiding op de eerste communieviering gebeurt zoals gewoonlijk in school. Graag willen de scholen en in het bijzonder de juffen en meester van het eerste (en tweede en derde) leerjaar danken voor deze prima voorbereiding! Dankbaar zijn ook om de fijne samenwerking met onze drie directeurs!


VORMSEL

Het vormsel wordt uitgesteld en vindt plaats in september of  oktober 2021, op een door de parochies/pastorale eenheden zelf gekozen moment. De bisschop delegeert eenmalig het toedienen van het vormsel aan de pastoors. Dit was trouwens ook in 2020 het geval.

Concreet betekent dit dat onze twee geplande vormselvieringen op zaterdag 22 mei en op zondag 23 mei niet plaatsvinden.

De nieuwe data zijn zaterdagnamiddag 11 september (in onze Sint-Pieter in de bandenkerk) en zondagvoormiddag 12 september (in onze Sint-Jozefkerk).

 

De voorbereiding op het vormsel startte eind november en verloopt digitaal. We blijven op dezelfde manier verder doen. Graag willen we onze ploeg catechisten danken voor hun flexibiliteit en creativiteit!Het zal ongetwijfeld ook deze keer heel wat flexibiliteit en creativiteit vergen van de kinderen en hun ouders, van onze directies en leerkrachten, en van onze vormselcatechisten. Wel zijn we ervan overtuigd dat dit goed zal komen. We voel me gesterkt door onze ervaring vorig jaar. Dan konden de eerste communievieringen en de vormselvieringen ook niet in mei doorgaan.