top of page

VORMSEL 2020
18 januari
 

activiteit in de Sint-Jozefkerk

 

Effeta_v3_3 (1).png

Zaterdagnamiddag 18 januari. Op onze planning stond : kerkbezoek. Wat mochten we daarvan verwachten? We gaan toch af en toe es een kerk binnen… Benieuwd dus wat het wordt.

 

Druppelsgewijs, of in groepjes komen onze vormelingen de kerk van Sint-Jozef binnen, dit was immers de plaats van afspraak. Het eerste wat gedaan wordt, is naambadges uitgedeeld … onze catechisten zijn allemaal schatten van mensen, maar 83 namen onthouden van 83 jonge gasten, die ze nog maar 2 keer zagen … dat kan de beste crack nog niet!

 

Elke vormeling kreeg ook bij het binnenkomen – willekeurig – een gekleurd bolletje op zijn of haar hand gezet ….Waar moest dat nu voor dienen?

 

Dat werd heel vlug duidelijk : in de kerk waren 6 activiteiten voorzien, en er werden 6 kleuren gebruikt; alle kinderen met hetzelfde kleur van bolletje vormden een groepje, dat dan samen de verschillende opdrachten langsging. Leuk toch ?

 

Wat kregen onze vormelingen aangeboden ? De verschillende aspecten die straks bij hun vormsel aan bod zullen komen.

 

Bij Hendrik kregen ze uitleg waarom er bij het vormsel olie gebruikt wordt bij de zalving.  Marie-Christine en Doretti legden alles uit omtrent het doopsel en de doopbeloften, want in de vormselviering zullen de vormelingen die zelf hernieuwen.

 

Daarna mochten de groepjes doorschuiven naar Petra, waar bij het Maria-altaar een korte bezinning werd gehouden. Ze mochten er een kaars ontsteken en op een blaadje noteren voor wie of waarvoor ze dit deden. Met deze blaadjes werd een ‘gebed’slinger’ gemaakt.

 

In de zijkapel vertelde Katia over de gevangene die zijn tijd uitgezeten had en dan zo hartelijk weer ontvangen werd door zijn partner,aan de hand van de tekst “Tie a yellow ribban”... spons over het verleden en opnieuw herbeginnen.

 

Dan werd  bij het altaar door Carmino aan elk groepje duidelijk uitlgelegd wat de betekenis en de zin was van de eucharistie en wat hij hiervoor gebruikt : de kelk ( of beker), een schaaltje voor de hosties, het water, de wijn… En wat is een altaar en een lezenaar.

 

De laatste activiteit was een zangstonde: onder de enthousiaste leiding van Caroline en Liliane werden de liedjes gerepeteerd die later in de vormselviering zullen gezongen worden.

 

Intussen was het 16 uur geworden: tijd voor onze organist Steve om onze groep te versterken !  Mooi om te horen, hoe uit alle “ge-oliede” keeltjes de aangeleerde liederen nu uit volle borst in de grote groep gezongen werden ….onder begeleiding van een volleerd, jonge organist klonk dat prima.

 

Nu nog even alle aandacht vragen voor de blaadjes die Hendrik aan iedereen wou meegeven voor de volgende activiteiten ….

Met een blaadje speciaal voor de ouders met de vraag wie met de auto enkele vormelingen zouden kunnen voeren om de avondvoorstelling van “Let it Shine” bij te wonen in Torhout op 27 februari.

 

We kunnen eensgezind besluiten :

Een heel grote proficiat aan alle aanwezige vormelingen voor de inzet en aandacht die ze telkens weer opnieuw gaven bij elke activiteit : Bravo!

 

Tot op onze volgende activiteit: de Lichtmisviering op 2 februari in onze Sint-Pieter in de bandenkerk!

06 - vormsel 04.JPG
06 - vormsel 02.JPG
06 - vormsel 03.JPG
06 - vormsel 01.JPG
06 - vormsel 05.JPG
06 - vormsel 06.JPG
06 - vormsel 07.JPG
06 - vormsel 08.JPG
06 - vormsel e.JPG
06 - vormsel b.JPG
06 - vormsel c.JPG
bottom of page