top of page

 

Advent 
   
   2de zondag

F1132g49.jpg
25/FEB

Debate: God in the Modern World

Wednesday, February 25 at 15:00

29/FEB

Easter Prayers

Sunday, February 29 at 19:00

"So do not fear, for I am with you; do not be dismayed, for I am your God. I will strengthen you and help you; I will uphold you with my righteous right hand."

Isaiah 41:10

AN INCLUSIVE COMMUNITY FOR ALL WHO

Vorige week zijn we opnieuw de adventstijd ingestapt.
Het lijkt wel een jaarlijks repetitief herhalen van vieringen en thema’s
aan de hand van oude verhalen uit de bijbel.
En toch is er meer…
Zoals elke zondag willen we ook vandaag
zoeken naar inspiratie voor ons leven.
 
Vandaag worden we eraan herinnerd een pad te bereiden voor God.
Hij wil bij ons, mensen, komen wonen.
Daarvoor moeten heuvels afgegraven worden en dalen opgehoogd,
telkens weer opnieuw.
De sleutel daarin is barmhartigheid.
Zoals een herder oog heeft voor al zijn schapen,
zo worden wij opgeroepen om ook oog te hebben voor kwetsbare mensen
en mededogen te hebben voor wie het moeilijk heeft.
 
Met Welzijnszorg en onder het thema ‘Onbetaalbaar’
richten we onze blik op goed en veilig wonen.
Helaas is dat voor veel mensen in armoede nog altijd onbetaalbaar.
Hoe kunnen wij barmhartig zijn en oog hebben voor wie zwak staat in onze maatschappij?

Laat het vuur weer branden
waar leven verdord is,
de bron opgedroogd, de liefde verkild
en waar de dagen troosteloos geworden zijn.
 
Laat het vuur weer branden
waar mensen zich hebben opgesloten in zichzelf,
bezeerd zijn in hun vertrouwen,
al te vermoeid raakten en niets meer verwachten.
 
Laat het vuur weer branden
waar mensen alleengelaten zijn,
hun taal niet werd verstaan,
hun liefde niet aanvaard,
waar zij enkel nog twijfelen aan zichzelf.
 
Laat het vuur weer branden
waar de liefde is gestorven
en nooit meer wordt uitgesproken,
waar mensen verbitterd zijn,
alleen nog maar gevoed door stille wrok.
 
Laat ons het vuur weer ontsteken.

 

Sytze de Vries

afbeelding 1ste zondag advent 08.png

We ontsteken een tweede kaars

 

In de advent zien we uit naar Jezus,
het licht in ons leven,
het licht voor de wereld.
Vier weken lang zien we uit
naar zijn warm licht
voor de meest kwetsbaren en armen in onze samenleving.

Met het aansteken van de kaarsen op onze adventskrans
drukken we ons verlangen uit
dat het solidaire licht van Welzijnszorg mag groeien
opdat ieder mens kan thuiskomen
in een goede en veilige woning.
 
Deze adventstijd is een tijd van waakzaam uitzien
en hoopvol verwachten.
Daarom bidden wij tot God:
"Spreek ons aan,
maak een nieuw begin met ons,
houd ons waakzaam en bereid
om uw weg van barmhartigheid te banen
opdat uw Rijk nu reeds kan komen
door Jezus, uw Zoon.
Amen."

 

F1132g49.jpg

Woorden van te leven

 

In het evangelie leidt Marcus
het optreden van Johannes de doper
- en daarmee ook zijn hele Jezusverhaal - in
met een citaat uit de profeet Jesaja.
 
In de eerste lezing horen wij dat citaat in zijn ruimere context:
'Bereid de weg van de Heer, maak zijn paden recht!'
 
In de tweede lezing, uit de eerste brief van Petrus,
worden wij aangespoord
de komst van de Heer te verwachten en te verhaasten.
 

Hier kan je de lezingen en een overweging lezen.

Verbonden met elkaar bidden we

Bidden we voor de profeten onder ons:
mensen die onomwonden wegen wijzen
naar geluk voor iedereen,
dat ze stem blijven geven aan de woorden van de zwakken en kleinen in onze maatschappij.
Laten wij bidden…

Bidden we voor de herders onder ons:
mensen in de zorg die handen en voeten geven aan wat barmhartigheid betekent,
dat zij altijd oog blijven hebben voor wie zorg en warmte nodig heeft.
Laten wij bidden…

Bidden we voor de wegbereiders onder ons:
mensen zoals de vele vrijwilligers die het goede doen,
dat zij zich altijd mogen blijven zien als een onmisbare schakel van het geheel.
Laten wij bidden…
 
Bidden we voor de mensen naast ons die financieel niet rondkomen
en daardoor in de marge terechtkomen,
dat zij altijd kracht blijven vinden om hun eigenwaarde te behouden.
Laten wij bidden…
 
Bidden we voor onze Kerkgemeenschap
waarin iedereen een plaats krijgt:
dat wij mekaar blijven oproepen
om samen dienstbaar te zijn aan Gods Rijk.
Laten wij bidden…

God,
Vader van mensen,
uw barmhartigheid voor ons kent geen grenzen.
Blijf ons nabij in de komende dagen en weken.
Open onze ogen voor wie kwetsbaar is
en hulp nodig heeft in woord en daad.
Open ons hart om de weg te bereiden
opdat Gij onder ons kunt wonen.
Amen.

Een lichtje
in de Advent doen branden
is in deze wereld durven zeggen
dat er Iemand is
die naast je in het leven staat.

Dat er Iemand is
die je heeft leren lachen
als de zorgen nijpen,
die je heeft leren kijken
naar de zorgen van anderen,
die je heeft leren leven
met een groot verlangen
om simpelweg een ‘goed mens’ te zijn.

Een lichtje
in de Advent doen branden
is in deze wereld durven zeggen
dat er niemand is
die enkel op eigen benen kan staan
en dat de ene de andere niet kan missen.

Het is beleven
dat we aan elkaar gebonden zijn
met handen en voeten
en weten dat wij alleen op die manier
gelukkig kunnen zijn.

Dat is…
een lichtje van Advent aansteken.

AN INCLUSIVE COMMUNITY FOR ALL WHO

afbeelding 1ste zondag advent 03.jpg

bottom of page