top of page
doop 01.jpg

BELIEVE IN THE LOVE AND SPIRIT OF THE CHURCH

EFFETA-PAROCHIE

even stilvallen

25/FEB

Debate: God in the Modern World

Wednesday, February 25 at 15:00

29/FEB

Easter Prayers

Sunday, February 29 at 19:00

Als je als mens
of als groep elkaar ontmoet,
kijk dan niet naar wat jij hebt of kunt
wat de ander niet heeft of kan.

 

Kijk niet naar de verschillen,
maar zie het leven dat er al is
- soms klein en verdoken,
soms overduidelijk.
En wees blij en dankbaar
om zoveel goeds in jezelf
en in de ander.

 

Waar mensen elkaar echt ontmoeten,
raken zij verbonden met elkaar.
Er groeit vriendschap
en een gevoel van solidariteit,
waarvan zij alle consequenties nemen.
Ze willen elkaar beter kennen
en zijn bereid tot onderlinge hulp.
Ze voelen de pijn om elkanders lijden
en ze jubelen om elkanders vreugde en hoop.
Ze worden familie van elkaar
en dat gaat veel verder
dan de banden van het bloed.

 

Er is geen missie zonder ontmoeting.

Missie is ook hier
en is een zaak van elk van ons.
Jij en jij en jij … en wij :
wij hebben allemaal onze missie:
de buurt waar je woont,
de werkvloer,
de zieke die je bezoek verwacht,
de dakloze naast je deur,
Broederlijk Delen die medewerkers vraagt
voor de koffiestop,
of de actiegroep voor veiliger verkeer…

 

Ieder beleeft zijn missie
op zijn eigen wijze
en met eigen talenten.
Maar telkens gaat het om hetzelfde :
wij zijn hier niet voor onszelf,
en onze gemeenschap
is geen doel op zich,
maar een middel om deze wereld
zijn echte bestemming te geven:
plek te worden waar Hij die heet:
‘Ik zal er zijn’
de rode draad wordt
van alle denken, doen en handelen.
Waar onze God gebeurt.

 

Missie is hier én is veraf.
Want er is maar één wereld
en er zijn geen grenzen aan de solidariteit
noch aan de liefde.
 

                                                                                Carlos Desoete
 

42 - even stilvallen.jpg

bottom of page