top of page

BELIEVE IN THE LOVE AND SPIRIT OF THE CHURCH

COVID-19 maatregelen

      vanaf 23 oktober

Effeta_v3_3 (1).png
25/FEB

Debate: God in the Modern World

Wednesday, February 25 at 15:00

29/FEB

Easter Prayers

Sunday, February 29 at 19:00

"So do not fear, for I am with you; do not be dismayed, for I am your God. I will strengthen you and help you; I will uphold you with my righteous right hand."

Isaiah 41:10

AN INCLUSIVE COMMUNITY FOR ALL WHO

Weekendvieringen 

Het aantal vieringen is zoals vóór de coronatijd. Dit betekent:

 • om de twee weken op zaterdag:
  18.00 uur in onze Sint-Niklaaskerk

 • elke week op zondag:
  9.00 uur in Sint-Jozefkerk
  10.30 uur in de Sint-Pieter in de bandenkerk

   

25%20-%20opnieuw%20vieren%2002_edited.jp
25 - opnieuw vieren 03.JPG

25%20-%20opnieuw%20vieren%2001_edited.jp

Maximum toegelaten aantal

 

Vanaf 1 juli geldt dat maximaal 200 personen in een kerkgebouw toegelaten zijn. Wel geldt ook de  afstandsregel van 1,5 meter; rond elke stoel moet dus steeds de afstand van 1,5 meter gerespecteerd worden behalve voor personen die onder hetzelfde dak wonen (de zogenaamde ‘beperkte bubbel’).

Dat heeft als gevolg dat in heel veel kerken in ons bisdom het maximumaantal van 200 niet bereikt zal worden.

Door deze twee maatregelen is het aantal ‘bruikbare’ stoelen ook in onze kerken sterk verminderd.

 

Dat betekent concreet in onze Effeta-parochie:

 • Sint-Jozefkerk: maximum 145 personen

 • Sint-Niklaaskerk: maximum 75 personen

 • Sint-Pieter in de banden: maximum 135 personen

 

Voor het schikken van de stoelen mochten we rekenen op een aantal vrijwilligers. Graag willen we hen hiervoor danken.

De kerkgangers worden aan de ingang van de kerk toegelaten zolang er vrije plaatsen zijn. Eens die allemaal bezet, kan niemand meer toegelaten worden. Dat klinkt heel onaangenaam en allesbehalve gastvrij, en dat is het ook. Maar we willen in geen geval tegen de veiligheidsregels ingaan.

Familiemissen kunnen aangevraagd worden. 

25 - opnieuw vieren 06.JPG
25 - opnieuw vieren 04.JPG

Stoelen ontsmetten – anderhalve meter...
 

De instructies die het bisdom heeft uitgewerkt in samenspraak met de corona-expertencommissie GEES zijn heel duidelijk: als binnen 72 uur, drie volle dagen dus, een andere viering (vb. een uitvaart) in dezelfde ruimte plaatsvindt, moeten de stoelen ontsmet worden.
 

Dat is een heel karwei, maar we zorgen voor de veiligheid van ieder. Ik ben heel dankbaar dat we hiervoor kunnen rekenen op een aantal vrijwilligers.

Bijkomend worden alle kerken voldoende verlucht.

Nog even meegeven dat we ook bij het binnenkomen en het verlaten van de kerk de veilige afstand van anderhalve meter bewaren. Bij het binnenkomen en bij het verlaten van de kerk wordt je ook gevraagd je handen met gel te ontsmetten. De handgel is in de kerk aanwezig. Een mondmasker is niet verplicht, maar is minstens bij het binnen- en buitengaan, sterk aanbevolen.

 

We vragen je om voor en na de eucharistieviering niet te blijven napraten in of buiten de kerk. Ook zullen er geen ontmoetingsmomenten na de viering zijn. Ook dat zal wennen zijn maar de veiligheid staat boven alles.

 

Zingen – Onze Vader - vredeswens – communie - omhaling
 

De instructies van de bisschoppen, ingegeven door de nationale expertengroep, GEES, zeggen verder: koorzang en zelfs volkszang worden niet toegelaten.
 

Want wie zingt verspreidt het virus over een grotere afstand dan wie praat. Gezongen misvieringen moeten we dus nog wat uitstellen. Wel zijn onze organisten bereid om al onze vieringen muzikaal op te luisteren. We mogen hen hiervoor dankbaar zijn. We hebben nu af en toe een luisterlied als bezinning in onze vieringen. Ook dit hoort tot de mogelijkheden in de komende vieringen.
 

Bij het Onzevader kunnen we elkaars hand niet vasthouden en de vrede niet doorgeven met een handdruk. We zijn hier ondertussen al wat ‘geoefend’ in het ‘gewone leven’ en we hebben gelukkig even mooie alternatieven om elkaar de vrede toe te wensen: even zwaaien, een knipoog,…
 

Er is geen omhaling tijdens de viering. Wel kan je een bijdrage achterlaten in een mandje achteraan de kerk na de viering. Het stoelgeld kan je zoals gebruikelijk bij het binnenkomen in het mandje achterlaten.

 

Je kan de communie ontvangen. Dit gebeurt rij per rij. 
 

Allemaal ingrepen waar we een tijdlang moeten aan wennen.

 

Suisse of steward

Onze oudere parochianen zullen zich hem zeker herinneren: de suisse, die met zijn staf statig rondliep en de orde in de kerk moest handhaven...

'Steward' heet dat nu, wellicht naar het voorbeeld van de stewards bij voetbalwedstrijden. Zo statig als de suisse zullen ze er wel niet uitzien, maar bij elke viering zullen er stewards aanwezig zijn om erop toe te zien dat de afstands- en andere veiligheidsregels correct nageleefd worden. Ze dragen verplicht een mondmasker.

 

De stewards zullen er aan de ingang ook op toezien dat niet meer kerkgangers binnenkomen dan toegelaten. Ze zullen je ook helpen bij het aanwijzen van je stoel. Ze duiden ook aan wanneer je de communie kan ontvangen. 

 

Mogen we vriendelijk vragen om te doen wat de stewards vragen. Neem het hen niet kwalijk als ze duidelijk maken dat alle plaatsen volzet zijn of dat je een bepaalde stoel aangewezen wordt.

 

Uitvaarten, doopsels, huwelijken

 

Huwelijken en uitvaarten kunnen plaatsvinden. Wel geldt de regel van maximum 30 aanwezigen niet meer. Het maximum aan aanwezigen is vanaf  afhankelijk van het toegelaten aantal aanwezigen in elk van onze kerken.  Concreet betekent dit: in de Sint-Jozefkerk maximum 145 aanwezigen, in de Sint-Niklaaskerk maximum 75 aanwezigen en in de Sint-Pieter in de bandenkerk een maximum van 135 aanwezigen.  Zoals in de voorbije maanden bevelen we sterk woord- en gebedsdiensten aan voor uitvaart- of huwelijksvieringen.

Doopvieringen zijn terug mogelijk. Wel gelden er – net als bij huwelijksvieringen en uitvaarten – een aantal veiligheidsmaatregelen. 

 

Vormsel en eerste communie

De vormselvieringen op Pinksteren konden niet plaats vinden. Ze werden verplaatst naar zaterdag 19 september om 14u (in onze Sint-Pieter in de bandenkerk) en zondag 20 september om 10u (in onze Sint-Jozefkerk). 

Ook voor de eerste communievieringen diende een nieuwe datum gezocht worden. We hebben de scholen laten kiezen. Concreet: op zaterdag 26 september 2020 om 10.30u voor de kinderen van De Smalle (in onze Sint-Niklaaskerk). De kinderen van de Komme en de Lenaard ontvangen hun communie samen met de communicantjes van volgend schooljaar: voor de kinderen van de Komme op zaterdag 8 mei om 15.30u (in onze Sint-Jozefkerk) en voor de kinderen van de Lenaard op zondag 16 mei 2021 om 10u (in onze Sint-Pieter in de bandenkerk). Dit is ook geval voor de kinderen van De Pannebeke: hun eerste communieviering is op zaterdag 29 mei 2021 om 13u (in onze Sint-Jozefkerk). 


 

Het wordt wennen...

 

Bij het aandachtig lezen van al het vorige heb je ongetwijfeld de indruk dat vooral deze twee woorden het hardste klinken: geen en niets. Onze excuses hiervoor! Zo vriendelijk of aantrekkelijk klinkt het allemaal niet, dar we beseffen we maar al te goed. We hebben echter deze voorschriften niet zelf uitgevonden, maar moeten ze wel volgen. Samen met ieder van u, verlangen ook wij naar een gewone, spontane manier van vieren, liefst zelfs zo vlug als mogelijk.

Toch willen we altijd het positieve blijven zien en in deze crisis (die er nog steeds is) ook de kansen ontdekken die ons worden aangeboden. Zo zijn we al blij dat we weer naar de mis kunnen komen. Zo willen we elkaar opnieuw hartelijk ontmoeten. Zo willen we opnieuw Jezus’ goede boodschap in ons hart, in onze kerkgemeenschap laten doordringen!. Ondanks alle beperkingen blijven we vreugde en goedheid uitstralen. Dat is de mooiste eigenschap van ieder christen.

Misschien lukt het ons de regels gaandeweg minder strak te maken. Hoe of wanneer dat zal gebeuren, valt moeilijk te voorspellen. Het worden weken van zoeken en uittesten. Misschien zal het soms een beetje stroef gaan of wat frustraties opleveren. Maar dank zij ieders medewerking komt het wel goed! Laat ons samen het vertrouwen bewaren. Samen staan we sterk en komen we hier zeker doorheen met de steun van velen én... met de hulp van Gods genade!


 

25 - opnieuw vieren 05.JPG
bottom of page